Motor en auto club MAC-Z

Motor en Autoclub – Zevenhuizen (MAC-Z)
Motor en autoclub Zevenhuizen (MAC-Z) is opgericht in 1953. De vereniging is aangesloten bij de KNMV. De vereniging organiseert orienteringsritten voor auto’s en motoren. Daarnaast is er sinds kort een tak binnen de vereniging die zich stort op het organiseren van toertochten voor motoren. Tijdens de feestweek is er al sinds jaren de fietstocht die ook door Mac-Z wordt georganiseerd. Sinds 2004 wordt door MAC-Z op de laatste vrijdag van de feestweek een oldtimer spektakel georganiseerd.

Over het algemeen is de deelname aan de orienteringsritten beperkt tot auto’s. Twee keer per jaar wordt er gereden in de gemeente Leek. De deelnemers moeten door middel van opdrachten een route afleggen. Bij een fout uitgevoerde opdracht krijgt de deelnemer strafpunten. Ook de tijd die een deelnemer nodig heeft voor het afleggen van het parcours is bepalend voor de uitslag. De deelnemer met de minste strafpunten is winnaar. De ritten zijn op koninginnedag en tijdens de jaarlijkse feestweek. Er is een competitie voor de deelnemers uit Zevenhuizen en één voor deelnemers van buiten Zevenhuizen.

Het lidmaatschap van Mac-Z is € 5 per jaar en hiervoor ontvang je 3 keer per jaar het verenigingsblaadje ” Mac-Z koerier”.