De Laatste Eer

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Zevenhuizen

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Zevenhuizen is opgericht  op 27 maart 1908. De slogan destijds was’ een Uitvaartvereniging “zonder enig winstoogmerk, rekening houdend met “al uw persoonlijke wensen”. De vereniging bestaat dus al meer dan 100 jaar! En aan de doelstelling, zoals destijds verwoord, is in feite niets veranderd.

Bij de oprichting van de vereniging destijds was niet iedereen direct enthousiast. Het was aan de ene kant een vereniging die gevoelens van een taboe opriep, want over de dood werd niet gesproken, doch aan de andere kant zag men ook wel de toegevoegde waarde van een Uitvaart Vereniging. Als lid van de vereniging kon men een beroep doen op een uitvaartverzorger en dragers en men kon een deel van de kosten voor de uitvaart vergoed krijgen. Eigenlijk is het principe van de hedendaagse uitvaartvereniging vandaag de dag nog steeds hetzelfde, met dien verstande dat de uitvaartbranche in de loop der tijd geprofessionaliseerd is. Ook vanwege de regels die rond een uitvaart door de overheid worden opgelegd.

In de huidige uitvaartbranche vindt men dan ook steeds meer gecertificeerde uitvaartverzorgers die voldoen aan de gestelde eisen. Ook Uitvaartvereniging De laatste Eer werkt samen met een gecertificeerd uitvaartverzorger, namelijk de firma Westera in Vries. Samen met de uitvaartverenigingen in de “oude” gemeente Leek hebben we een gezamenlijk contract met genoemde firma.

Belangrijk bij het lidmaatschap van onze vereniging is dat indien ouders lid zijn, kinderen tot 18 jaar ook gratis lid zijn. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd dienen kinderen echter zelf lid te worden. Aanmelden kan eenvoudig bij de penningmeester (info@pjws.nl of telefoonnummer: 06-13985599) Opmerkelijk is dat vanaf de oprichting van onze vereniging tot 2001 alleen mannen in het bestuur zaten. Dit veranderde toen in 2001 het eerste vrouwelijke bestuurslid toe trad tot het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit Fokky Russchen-Doetjes, Diana Kobes (Penningmeester), Hennie-Steenhuis-Oldenburger, Martin de Jong (Secretaris) en Wobbe Gorter (Voorzitter). Voor eventuele verdere informatie, kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

info@pjws.nl of telefoonnummer: 06-13985599

4353

Op de foto vlnr:  Martin de Jong, Diana Kobes, Fokky Russchen-Doetjes,

Hennie Steenhuis-Oldenburger en Wobbe Gorter.