De laatste eer

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Zevenhuizen

Het bestuur van uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' :
Het bestuur bestaat uit vier dames en één heer, wat best bijzonder is. Sinds de oprichting in 1908 hebben tot 2001 alleen heren in het bestuur zitting gehad. Het eerste vrouwelijk bestuurslid werd Fokky Russchen-Doetjes zij trad in 2001 als lid toe tot het bestuur om kort daarna te worden vergezeld door Hennie Steenhuis-Oldenburger. Voorzitter, secretaris en penningmeester was tot 2013 nog steeds een mannen aangelegenheid. In 2013 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Secretaris Jan Nieboer heeft na een periode van tien jaar het stokje overgedragen aan Jannie Hummel. Helaas moesten we, in 2013 afscheid nemen van Klaas Britstra, hij overleed na een kort ziekbed in augustus van dat jaar, van 1998 tot 2013 was hij penningmeester. Na een korte zoektocht kon tot zijn opvolger Diana Kobes worden benoemd. Wobbe Gorter hanteert vanaf 2010 de voorzittershamer. Op de foto, eerste rij van links naar rechts: Fokky Russchen-Doetjes, Hennie Steenhuis-Oldenburger, Diana Kobes. Daarachter Wobbe Gorter en Jannie Hummel.