Bedrijven

Kijk voor alle bedrijven op: www.ovzevenhuizen.nl.

Ondernemersvereniging Zevenhuizen

Daar waar in veel kleine dorpen zakenverenigingen en ondernemers het moeilijk hebben, bloeit de Ondernemersvereniging van Zevenhuizen inmiddels al 55 jaar. De in 1962 opgerichte vereniging startte onder de naam Handelsvereniging en vertegenwoordigde in die eerste decennia vooral de vele zaken die Zevenhuizen rijk is. Krachten bundelen om er samen beter van te worden is vanaf de oprichting de belangrijkste drijfveer gebleven.

Na een lichte teruggang aan leden gedurende de laatste crisisjaren, waar ook het Zevenhuister bedrijfsleven door werd getroffen,  zit de groei er momenteel weer in. Het  aantal leden is gestaag naar 40 gegroeid. Naast de bestaande winkels zijn vooral veel ZZP bedrijven lid van de Ondernemersvereniging.

 

Met nieuwe initiatieven, activiteiten en inspirerende workshops dagen wij onze leden uit tot nog meer (lokale) betrokkenheid en ondernemerschap. Met de focus op ‘verbinden’ wil de Ondernemersvereniging Zevenhuizen meer samenwerking, business en kennisdeling binnen en buiten Zevenhuizen tot stand te brengen.
Onze activiteiten bestaan o.a. uit:
– Iedere 1e maandag van de maand inloopavond voor ondernemers, doel helpen, verbinden, tips & trucs delen

– Bedrijvenpromotiedagen, de lokale bedrijven binnen en buiten de regio zichtbaar maken

– Projecten voor het Ondernemersfonds aanmelden met als doel het verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp

– Seminars & workshops organiseren o.a. ‘Social media’

– Verbinden van leden door diverse activiteiten bijvoorbeeld zeilen

Graag willen wij kennis maken met u en nodigen u daarom ook van harte uit om binnen te stappen of deel te nemen aan onze activiteiten.
Ideeën en/of tips? Mail ze naar info@ovzevenhuizen.nl
Tot snel!